อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่เพื่อการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการโฮมสเตย์

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบแนวทางการดำเนินงานหมู่โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่เพื่อการท่องเที่ยว แก่ผู้เข้าอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่เพื่อการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการโฮมสเตย์ ตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2562 โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่หมู่โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ 2 ณ ห้อง AT Nine โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)