โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพร่ พบปะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับจังหวัด ณ ห้อง Nakara Meeting Room โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ ผู้นำ อช. และภาคีการพัฒนา รวม 26 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)