มอบเกียรติบัตรหมู่โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่สารสนเทศดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตและสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด

วันที่ 28 มีนาคม  2562 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบเกียรติบัตรหมู่โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่สารสนเทศดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตและสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญ กำลังใจในการดำเนินงานแก่หมู่โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่และตำบลที่ได้รับการคัดเลือกฯ โดยมีนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน ซึ่งมีหมู่โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่และตำบล เข้ารับใบประกาศ ดังนี้ 1. หมู่โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่สารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่วังหงส์ หมู่ที่ 1 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ปางงุ้น หมู่ที่ 6 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น รางวัลชมเชย ได้แก่ โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ปง หมู่ที่ 3 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง , โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ปงป่าหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย , โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ห้วยขอน หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง , โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่พิมสาร หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ , โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่กวางใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่กวาง อำเภอสูงเม่น 2. สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)