โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

04 เมษายน 2562 /

15:02 น.