ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาดำเนินงานโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา Quadrant D ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาดำเนินงานโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา Quadrant D ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 กุมภาพันธ์ 2562 /

15:45 น. /

โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่

ราคากลาง งานจ้างเหมาดำเนินงานโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา Quadrant D

ราคากลาง งานจ้างเหมาดำเนินงานโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา Quadrant D

07 กุมภาพันธ์ 2562 /

17:14 น. /

โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่

ประกาศแผนจัดโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่จัดจ้าง (3โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่) ตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2562

ประกาศแผนจัดโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่จัดจ้าง (3โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่) ตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2562

21 มกราคม 2562 /

16:50 น. /

โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่

เรื่อง  ประกาศแผนจัดจ้างเหมาจัดโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่การแสดงและส่งเสริมการโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ โครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก (512,000 บาท)

เรื่อง ประกาศแผนจัดจ้างเหมาจัดโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่การแสดงและส่งเสริมการโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ โครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก (512,000 บาท)

03 มกราคม 2562 /

11:34 น. /

โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่การแสดงและส่งเสริมการโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ ตามโครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดแพร่ ปี 2562 (512,000 บาท)

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่การแสดงและส่งเสริมการโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ ตามโครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดแพร่ ปี 2562 (512,000 บาท)

13 ธันวาคม 2561 /

11:11 น. /

โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่

เรื่อง  ตารางสรุปราคากลางค่าจ้างจัดโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่การแสดงและส่งเสริมการโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ โครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดแพร่ ปี 2562 (512,000 บาท)

เรื่อง ตารางสรุปราคากลางค่าจ้างจัดโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่การแสดงและส่งเสริมการโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ โครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดแพร่ ปี 2562 (512,000 บาท)

11 ธันวาคม 2561 /

10:11 น. /

โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ที่ 3

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดโฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่ที่ 3

15 พฤศจิกายน 2561 /

11:09 น. /

โฆษณาเกมยิงปลา|เกมยิงปลาใหม่